Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2015

PERMA NOMOR 01 TAHUN 2015

Tentang:
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH'DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN

PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015

Tentang:
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

PERMA NOMOR 03 TAHUN 2015

Tentang:
HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

PERMA NOMOR 04 TAHUN 2015

Tentang:
PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PERMA NOMOR 05 TAHUN 2015

Tentang:
PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH

PERMA NOMOR 06 TAHUN 2015

Tentang:
HAKIM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN

PERMA NOMOR 07 TAHUN 2015

Tentang:
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
Status:
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1532